Husreglement

Husreglementet skal hentes via foreningens medlemsportal Probo.dk ved at gå ind under “Dokumentarkiv” i menuen i venstre side.
Dette husreglement er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §11 og har til formål at sikre ro og orden i ejendommen med mindst mulig gnidning beboerne imellem.
Bestyrelsen beder alle være behjælpelige med at reglementet overholdes og påtale eventuelle overtrædelser og misligholdelser.