Husreglement

Husreglementet kan hentes via foreningens medlemsportal Probo.dk ved at gå ind under “Dokumentarkiv”.
Bestyrelsen beder alle være behjælpelige med at reglementet overholdes og påtale eventuelle overtrædelser og misligholdelser.