Husreglement

Hent vores gældende Husreglement her (pdf):

AB Haderslevhus – Husreglement pr 19. juni 2019

Dette husreglement er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §11 og har til formål at sikre ro og orden i ejendommen med mindst mulig gnidning beboerne imellem.
Bestyrelsen beder alle være behjælpelige med at reglementet overholdes og påtale eventuelle overtrædelser og misligholdelser.