Problemer med vandet

Vi er nu skiftet over til de midlertidige rør i kælderen.

Som det kan ses på billedet, så var det på tide at de blev skiftet – det var næsten ikke hul igennem.

Når vandet tilkobles løsrives meget af det skidt der sidder i rørerne og det kan skabe problemer.

Vandhaner
Sørg for at rense filteret for skidt. Se evt. denne video

Toilet
Hvis dit toilet fyldes langsomt eller slet ikke fyldes, så ser denne video

Det varme vand vil ikke være så varmt, så længe er bliver forsynet via de midlertidige rør.