Når lejligheden bliver til en byggeplads

Da vi skal bearbejde og fjerne asbestholdige materialer i forbindelse med arbejdet, træder nedenstående sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger i kraft.

I den periode, hvor der udføres asbestsanering, vil det i praksis være umuligt at opholde sig i lejligheden i dagtimerne. Arbejdet med asbesten vil for langt de fleste lejligheders vedkommende kunne klares på under en uge. Den konkrete periode aftales i forbindelse med lejlighedsmøderne.

Arbejdet udføres på den måde, at de rum, hvor der skak udføres asbestsanering, forsegles med en sluse, og der etableres undertryk ved hjælp af miljøbokse med ventilatorer, hvor luften bliver ført gennem nogle filtre, som opfanger de sundhedsskadelige stoffer, før luften blæses ud gennem et vindue. Håndværkerne, der udfører arbejdet er specieluddannede og er iført beklædning og udstyr, der er beregnet til denne form for arbejder. Når dagens arbejde er afsluttet, gøres der rent i adgangsområderne, og de sluser, der har været opsat, tages ned, så man kan færdes frit i hele lejligheden med undtagelse af badeværelset, hvor den egentlige sanering udføres.

Døren til badeværelset vil forblive forseglet med en lynlåsdør – også om natten – og miljøboksene med ventilatorer vil sørge for, at der er undertryk i badeværelset, så vi kan være sikre på, at der ikke kommer skadelige stoffer ud i selve lejligheden. Den dag, saneringsarbejdet afsluttes, gøres selve badeværelset også rent.

Når asbestsaneringen er afsluttet, påbegyndes arbejdet med at etablere nyt badeværelsesgulv og udskifte vand- og afløbsinstallationerne. En del af installationerne nedrives samtidigt med, at asbestsaneringen udføres.

I de områder. hvor håndværkerne skal arbejde, afdækkes gulvene. Ønsker man at afskærme yderligere, kan man få udleveret afdækningsmaterialer af håndværkerne. Når arbejdet er afsluttet, fjernes afdækningen igen, og der vil blive støvsuget, men ikke vasket.

Entré, badeværelse og køkken – skjulte rør og faldstammer.
Når arbejdet i jeres respektive boliger starter op, er det vigtigt, at I har fjernet så meget som muligt af løst inventar i de områder, hvor der skal arbejdes. I badeværelserne skal alt i princippet fjernes, dog ikke selve toilettet, da det bliver fjernet af projektets håndværkere.

BEMÆRK at nedsænkede lofter og rørkasser med skjulte faldstammer/stigestrenge  også demonteres eller i hvert fald åbnes op, så der er plads til håndværkerne kan arbejde.

Arbejdet i jeres køkkener kræver, at køkkenet midlertidigt demonteres i større eller mindre omfang. Det er også vigtigt, at de berørte køkkenskabe er tømt, før arbejdet går i gang.

Nedtagning og genmontering af ovenstående er noget beboer selv skal stå for, men man kan mod egenbetaling få projektets håndværkere til at gøre det for dig.

Hvilke køkkenskabe, nedsænkede lofter og rørkasser det drejer sig om, afklares ved lejlighedsmøderne.

Husdyr
Renovering kan være en stressende affære for husdyr. Hvis I har husdyr i lejligheden, gør vi opmærksom på, at det er jeres eget ansvar, at det/de ikke lider overlast under renoveringen.

Vand og afløb i byggeperioden
I den periode, hvor vandforsyningen til lejlighederne er afbrudt, vil der blive opsat en midlertidig spulehane med koldt vand på hver etage, enten på hovedtrappen eller på bagtrappen, hvor der er mulighed for at hente vand. Der udleveres 1 stk. plastikspand til formålet til hver bolig.

Med hensyn til afløb og spildevand vil det i dagtimerne ikke være muligt at komme af med spildevand, men uden for håndværkernes arbejdstid vil det de fleste dage være muligtat komme af med spildevand i lejligheden. Der vil dog være enkelte dage, hvor det ikke er muligt. Det varme vand kommer igen i takt med, at installationerne færdiggøres i de enkelte lejligheder.

Bade- og toiletfaciliteter under renoveringen
I kan ikke bade eller bruge toilettet i jeres boliger under renoveringen. Der opstilles bade- og toiletvogne i gården, som kan benyttes i perioden, hvor arbejdet udføres i jeres lejligheder.