Altaner, haver og veranda

Jvf. foreningens Husreglement:

Altaner, altankasser og facade:
På altanernes rækværk må kun opsætte afdækning, som er godkendt af bestyrelsen. Der må ikke monteres læskærme og/eller markiser, paraboler, antenner og lignende på altaner og facade og det er ikke tilladt at male murværk og facadevæg. I lejligheder med altan påhviler det beboeren/andelshaveren, jævnligt at renholde altan og altankasser, så altanen fremstår i pæn og ryddelig stand. Håndlisten i træ skal vedligeholdes med olie, som udleveres ved kontakt til vicevært eller bestyrelsen.

Haver og Veranda:
Det påhviler andelshaver/beboer, hvortil der er have, jævnligt at vedligeholde denne og sørge for at den fremtræder pæn og ordentlig samt beskære eventuelle buske og træer, så disse ikke er til gene for forbipasserende trafik og naboer. I tilfælde af manglende vedligeholdelse af haven kan bestyrelsen give påbud derom og hvis dette ikke  efterkommes, lade arbejdet udføre på den pågældende andelshaver/beboers bekostning. Opsætning af læhegn mv. kræver tilladelse fra bestyrelsen. Det påhviler  endvidere andelshaver/beboer at vedligeholde havens veranda med træbeskyttelse Gori 720 Grøn Umbra.