Køb og salg

Ved spørgsmål om køb og salg kontakt Finn Eriksen, hverdag ml. 17-20 og læs læs også i vores Vedtægter i afsnit om “Køb og Salg”.

Næstformand
Finn Eriksen
Telefon: 38195340 (hverdage ml. 17-20)
E-mail: finn@gfnet.dk

 

Andelsværdien af din lejlighed er oplyst i det seneste Årsrapport som er uddelt og efterflg. godkendt ved seneste Generalforsamling.

 

I forbindelse med salg skal du være opmærksom på disse to punkter:

  • Der skal udfærdiges en EL-rapport og VVS-rapport af en autoriseret installatør, som skal forelægges bestyrelse og sælger ifm. handlen. Rapporten bekostes af både sælger og køber og omkostninger i denne forbindelse skal dokumenteres med kopi af faktura for at kunne fratrække den på den endelige slutseddel. Eventuelle ulovligheder skal udbedres på sælgers bekostning inden overtagelse. 
  • Bestyrelsen skal godkende prisen for forbedringer, inventar og løsøre. Dette sker på baggrund af en af bestyrelsen udpeget uvildig vurderingsmand*, som bla. tager udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Sælger skal bekoste udgiften til vurderingsmanden*.

*Pt. har bestyrelsen ikke indgået et samarbejde med en vurderingsmand, men vi kan evt. henvise til Cera, som tidligere er benyttet i andre sager. Cera udarbejder evt. også EL-og VVS-tjek. Læs mere om Cera HER

Læs evt. mere i vores vedtægter HER.

Du har frit valg til at vælge en autoriseret installatør, men der kan evt. henvises til ejendommens elektriker : PH-EL på tlf. 3916-3131 eller VVS’er Frambo VVS på tlf. 4060-6801