Regler om køb og salg

Ved spørgsmål om køb og salg kontakt Finn Eriksen, hverdag ml. 17-20 og i vores Vedtægter i afsnit om Køb og Salg

Næstformand
Finn Eriksen
Telefon: 38195340
E-mail: finn@gfnet.dk

 

Bemærk du ifm. salg have udført en EL-rapport af en autoriseret EL-installatør. Rapporten skal du selv bekoste og skal vedlægges slutsedlen. Læs evt. mere i vores vedtægter HER.

Har du ikke en el-installatør, henvises der evt. til ejendommens: PH-EL på tlf. 3916-3131