Opbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange

Opbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange

  Fællestrapper og kældergange…. ….SKAL være ryddelige og må ikke benyttes til opbevaring af genstande så som affaldsposer, reoler, møbler, vasketøj/stativer, strygebrædder, spande, flasker, kasser etc.   Disse fællesarealer betegnes af brandmyndighederne som flugt- og redningsveje  og der skal i tilfælde af brand og lign. være fri passage.   Desuden kan det tiltrække skadedyr og erLæs mere omOpbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange[…]