Opbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange

Opbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange

For- og bagtrapper, kælder- og loftgange etc… ….SKAL være ryddelige og må ikke benyttes til opbevaring af effekter så som cyklder, løbehjul, affaldsposer, reoler, møbler, vasketøj/stativer, strygebrædder, spande, flasker, kasser etc. Disse fællesarealer betegnes af brandmyndighederne som flugt- og redningsveje  og der skal i tilfælde af brand og lign. være fri passage. Bemærk at dette gælderLæs mere omOpbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange[…]