Opbevaring af genstande på fællestrapper og kældergange

For- og bagtrapper, kælder- og loftgange etc…

….SKAL være ryddelige og må ikke benyttes til opbevaring af effekter
så som cyklder, løbehjul, affaldsposer, reoler, møbler, vasketøj/stativer,
strygebrædder, spande, flasker, kasser etc.

Disse fællesarealer betegnes af brandmyndighederne som flugt-
og redningsveje  og der skal i tilfælde af brand og lign. være fri passage.

Bemærk at dette gælder for HELE ejendommens fællesarealer
som for- og bagtrapper, kælder- og
loftgange, mellemgange etc.

HUSK at holde alle døre til loftog kælder lukket, da de fungerer som branddøre !!!!

Det skal i øvrigt påtales at der er RYGNING FORBUDT på alle indendørs fællesarealer og kælderrum. Og det er absolut IKKE er tilladt at have LEVENDE LYS på fællesarealerne.