Ombygning

Ombygning og Forandring

-Læs mere i Vedtægterne §9 (findes på foreningens medlemsportal Probo.dk – kontakt WA Admin, hvis du ikke kan logge ind)

Udpluk fra foreningens vedtægter (pr. 1/4-2023)
En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i andelsboligen, jf.
dog stk. 2 og 3. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i
overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplan og andre
offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest
5 uger inden de iværksættes.